IP DDNS Cho Pi Node

Không phải ai cũng có khả năng sử dụng đường truyền Internet IP tĩnh. Hãy tham khảo cách dưới đây nếu nó hữu ích cho anh em nhé. Làm không được cũng đừng ném đá mình nhé 🙂

Để chạy Pi Node bằng Dynamic DNS, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng ký một tên miền Dynamic DNS cho Pi Node

Bạn cần đăng ký một tên miền Dynamic DNS. Có rất nhiều dịch vụ Dynamic DNS khác nhau như No-IP, DynDNS, DuckDNS, FreeDNS, vv. Bạn có thể lựa chọn dịch vụ phù hợp với mình và đăng ký tên miền của mình trên trang web của dịch vụ đó.

Bước 2: Cấu hình Pi Node để sử dụng tên miền Dynamic DNS

Bạn cần cấu hình Pi Node để sử dụng tên miền Dynamic DNS thay vì địa chỉ IP tĩnh. Để làm điều này, bạn cần thực hiện các bước sau:

  • Đăng nhập vào Pi Node của bạn.
  • Mở tệp cấu hình của Pi Node bằng trình soạn thảo văn bản. Tùy thuộc vào phiên bản của bạn, tệp cấu hình có thể có tên khác nhau. Trong phiên bản mới nhất của Pi Node, tệp cấu hình có tên “config.toml” và nằm trong thư mục “/home/pi/.piconf”.
  • Tìm đến phần “[p2p]” trong tệp cấu hình và thay đổi giá trị của “external_address” thành tên miền Dynamic DNS của bạn. Ví dụ: nếu tên miền của bạn là mynodename.ddns.net, thì bạn sẽ thay đổi “external_address” thành “tcp://mynodename.ddns.net:9735”.
  • Lưu tệp cấu hình và khởi động lại Pi Node để áp dụng các thay đổi.

Bước 3: Thiết lập cấu hình trên router

Sau khi tải xuống và cài đặt phần mềm Dynamic DNS, bạn cần thiết lập cấu hình trên router của mình để kết nối đến tên miền DNS động. Điều này đảm bảo rằng khi địa chỉ IP của máy tính của bạn thay đổi, tên miền DNS động của bạn sẽ được cập nhật để phản ánh địa chỉ IP mới.

Pi Node With DDNS

Pi Node With DDNS

Bước 4: Đảm bảo rằng tên miền của bạn được cập nhật đúng địa chỉ IP

Một khi bạn đã cấu hình Pi Node để sử dụng tên miền Dynamic DNS, bạn cần đảm bảo rằng tên miền của bạn được cập nhật đúng địa chỉ IP của Pi Node. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng phần mềm cung cấp bởi dịch vụ Dynamic DNS của bạn để tự động cập nhật địa chỉ IP mới khi nó thay đổi.

Nếu dịch vụ Dynamic DNS của bạn không cung cấp phần mềm này, bạn có thể tải xuống và cài đặt một phần mềm cập nhật địa chỉ IP tự động, chẳng hạn như ddclient.

Tóm lại, chạy Pi Node bằng Dynamic DNS sẽ giúp bạn giữ nguyên tên miền của Pi Node của bạn khi địa chỉ IP của bạn thay đổi. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng tên miền của bạn được cập nhật đúng địa chỉ IP để các nút khác có thể kết nối đến Pi Node của bạn.

Bình Luận Của Bạn